Club-API

Clubvisie Grensoverschrijdend Gedrag

HvH Zandvliet zet zich volledig in voor het welzijn van haar clubleden: spelers, hun ouders, trainers, bestuurders en alle andere vrijwilligers, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status, handicap, geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging, taal of gezondheidstoestand. 

Sport wordt in onze club georganiseerd en beoefend op een manier waarbij de gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt, altijd en overal. 

Er wordt specifieke begeleiding voorzien en aandacht besteed aan kinderen door rekening te houden met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek, als mentaal. De positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd.

Sportiviteit, respect en fair-play gelden zowel ten aanzien van clubleden, als ten aanzien van tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters

Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd. Pesterijen, doping, drugs, intimidatie,  machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, corruptie, ongewenst seksueel gedrag, agressie en geweld zijn strikt verboden. 

Sporters worden beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals prestatiedruk, blessures of gezondheidsrisico’s.

Eenieder dient hiertoe zijn steentje bij te dragen. Het clubbestuur doet er alles aan om sporten in onze club eerlijk, veilig en plezierig te maken en houden. Alle leden tonen respect en begrip voor de rechten, veiligheid en welzijn van anderen, en gedragen zich op een manier die deze visie van de club weerspiegelt. 

Club-API

Om bovenstaande visie kracht bij te zetten, hebben wij een club-API aangeduid. De Club-API is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klachtover (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Club – API HvH Zandvliet vzw

HvH Zandvliet vzw heeft 1 club API die de opleiding Aanspreekpunt Integriteit in de sportclub gevolgd heeft.

Shana Peeters: shana_peeters@hotmail.com

Je kan Shana een mailtje sturen of aanspreken op de club . Als Club-API luistert ze naar je vraag of verhaal, behandelt ze jouw melding in alle discretie en verleent ze advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.